Czy zgadzasz się na oddanie organów po śmierci? Sonda uliczna

Autorzy zrealizowanej w ramach kampanii „Zgoda na życie” sondy ulicznej apelują: „Porozmawiajmy o transplantologii z bliskimi. Im częściej ten temat pojawiać się będzie w codziennych rozmowach, tym więcej ludzi otrzyma w przyszłości dar życia”.

Organspende in Khlbox
Podstawę do opracowania scenariusza sondy stanowiło najnowsze badanie TNS Polska, przeprowadzone na zlecenie Ministerstwa Zdrowia w październiku 2015 r. Jak pokazują wyniki, mimo iż 55% Polaków zgadza się na oddanie po śmierci narządów i tkanek do przeszczepienia, aż 80% z nas nigdy nie rozmawiało na ten temat z bliskimi.


Pierwsze dwa pytania („Czy oddałbyś po śmierci narządy i tkanki do przeszczepu?” i „Czy mówiłeś o tym bliskim?”) nawiązywały więc do zdiagnozowanego w badaniu problemu. Autorzy sondy starali się następnie przekonać rozmówców, że nie ma lepszego momentu na wyrażenie swojego zdania w tej kwestii niż tu i teraz, proponując jednocześnie wykonanie z miejsca telefonu do kogoś z rodziny bądź przyjaciół.
„Wiele osób myśli o zostaniu dawcą po śmierci, natomiast nikomu o tym nie mówi. Tymczasem to, że nam się czasami wydaje, że nasze rodziny o nas wiedzą, często mija się z prawdą” – mówi Tomasz Kubik, Koordynator Transplantacji z Centralnego Szpitala Klinicznego WUM. „To tak jak przed świętami kiedy wspólnie zastanawiamy się, co byśmy chcieli dostać i zawsze o tym bliskim mówimy. Jeżeli nie powiemy, jaki chcielibyśmy sprawić prezent albo co chcielibyśmy dostać, nie będziemy mieli pewności co jest prawdą, a co tylko naszym domysłem” – dodaje.
Idea przekazywania rodzinie swojej woli „tu i teraz” została przedstawiona uczestnikom sondy. Niektórzy z nich, usłyszawszy wyjaśnienie nietypowej prośby o telefon do bliskich, decydowali się to zrobić przed kamerą. Inni postanawiali porozmawiać na ten temat jeszcze tego samego dnia po powrocie do domu.

Sonda uliczna to jedno z wielu działań zaplanowanych w ramach rozpoczętej w październiku ubiegłego roku kampanii „Zgoda na życie”, która promuje w Polsce wiedzę na temat
medycyny transplantacyjnej. Jednym z jej głównych celów jest zachęcenie odbiorców do publicznego wyrażania swojego stanowiska w kwestii dawstwa narządów, tkanek oraz komórek. Oprócz spontanicznych telefonów proponowanych w ramach sondy, przekazywaniu bliskim i znajomym swojej woli służyć ma aplikacja webowa, dostępna pod adresem deklaracja.zgodanazycie.pl. Umożliwia ona wygenerowanie spersonalizowanego oświadczenia woli w formie graficznej i udostępnienie go w mediach społecznościowych.

Kampania „Zgoda na życie”

Kampania „Zgoda na życie” potrwa do końca 2016 r. Jej celem jest upowszechnienie
w społeczeństwie wiedzy na temat medycyny transplantacyjnej, zachęcenie Polaków do publicznego deklarowania swojej woli w kwestii dawstwa narządów oraz zostawania potencjalnymi dawcami szpiku kostnego. Kampania finansowana jest w ramach Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2011 – 2020.