Dynamiczny rozwój chińskiej gospodarki – 35. miejsce w raporcie Global Innovation Index

dynammiczny rozwoj gospodarki chin

Hong-Kong na 7., Chiny na 35. miejscu – takie dane znalazły się w raporcie Global Innovation Index 2013, opublikowanym przez Cornell University, INSEAD oraz Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO). Swoje miejsce na szczycie rankingu zachowały Szwajcaria oraz Szwecja, na trzecie zaś awansowała Wielka Brytania.

Podczas raportu wzięto pod uwagę 142 gospodarki całego świata, które zostały przebadane przy wykorzystaniu 84 różnych wskaźników. Wśród nich znalazły się takie czynniki, jak m.in. poziom na najlepszych uniwersytetach, stopień dostępności mikrokredytów, czy też udział we wspólnych przedsięwzięciach (podczas badań oparto się na danych pochodzących z ponad 30 międzynarodowych źródeł publicznych oraz prywatnych). Raport ten publikowany jest regularnie od 2007 roku, będąc ważnym źródłem informacji dla osób poszukujących rzetelnych danych o stanie innowacji, nauki, technologii oraz potencjały kultury. Korzystają z niego między innymi inwestorzy i politycy.

Na czele aktualnego raportu znalazły się Szwajcaria i Szwecja. Wysoko (3. miejsce) plasuje się także Wielka Brytania, pomimo dość niskiego poziomu wzrostu wydajności pracy. Na 5. miejscu znajdują się Stany Zjednoczone – w ich przypadku zadecydowała rozwinięta edukacja oraz wysoki poziom uniwersytetów. Pewną nowością są bardzo pozytywne sygnały, płynące z gospodarek państw azjatyckich np. Chin i Malezji. Zachęcające zmiany wykazano niemal we wszystkich istotnych obszarach, takich jak: instytucje, infrastruktura, umiejętności, integracja na rynkach globalnych czy powiązania ze środowiskiem biznesu.

Nietrudno zauważyć, że Chiny systematycznie zmieniają swój wizerunek, coraz bardziej odcinając się od gospodarki bazującej na taniej sile roboczej. Prognozy sugerują, że wystarczy zaledwie dekada, aby w tym kraju powstały przełomowe technologie, które wywrą wpływ na całą światową gospodarkę. Świadczyć o tym może chociażby ogromna, systematycznie wzrastająca liczna patentów. Już dziś Chiny znajdują się na pierwszym miejscu pod względem krajowej liczby zgłoszonych wniosków patentowych (razem z Niemcami, Koreą Południową oraz Japonią). Jeżeli tylko dalej podążać będą w tym kierunku, staną się liderem na skalę światową. Jest to tym bardziej możliwe, że władze chińskie intensywnie wspierają innowacyjność oraz przeznaczają na ten cel ogromne środki.

„Teraz chiński potencjał demograficzny, ekonomiczny, a co za tym idzie, kulturowy, wydaje się niemal nieograniczony. Liderzy Komunistycznej Partii Chin są w pełni świadomi swoich możliwości i skrupulatnie wykorzystują obecną recesję jako inwestycję na przyszłość. Wszystko wskazuje na to, że plan się powiedzie, a Chiny przejmą żółtą koszulkę lidera od Stanów Zjednoczonych” – komentuje Dyrektor Zarządzający Saxo Bank Polska, Maciej Jędrzejak.