Jak rozwiązać konflikt z młodszym rodzeństwem

 

total freche SchwesternO ile młodszym? Czy tak bardzo, że wasze potrzeby się rozmijają? Czy tylko niewiele, tak że można znaleźć wspólną płaszczyznę porozumienia? W obu wypadkach należy przeanalizować, gdzie we wzajemnych kontaktach najczęściej iskrzy.

Zorientuj się, czy konflikt dotyczy wyłącznie ciebie i rodzeństwa, czy też ma związek z ich uczuciami do rodziców. Może rodzeństwo jest zazdrosne o twoje przywileje, uważa, że jesteś faworyzowany lub bardziej przez nich kochany?
Wszystkie te informacje dostarczą pewnej wiedzy na temat przyczyn wzajemnej niechęci, zadrażnień i sporów. Wówczas należy opracować plan zmiany tych niezadowalających układów. Byłoby wskazane wysłuchać zdania rodzeństwa i wziąć je pod uwagę. Można omówić także ten problem z rodzicami, ponieważ ich postawa bardzo się tu liczy. Następnie zaproponować uchwalenie paktu o nieagresji, czyli poszanowanie wzajemnej integralności i przyjazne bytowanie obok siebie. Potraktowani po ludzku, powinni na to przystać.
A swoją drogą, skoro jesteś starszy, czy nie przyszło ci na myśl, że Możesz być dla młodszych autorytetem? Autorytet ma ktoś, czyje słowo się liczy, a jego pochwała i świadczona w trudniejszych chwilach pomoc wynosi na piedestał. Może okazujesz im za mało serdeczności i wcale ich nie chwalisz?
Chociaż trudno w to uwierzyć – dobre słowo naprawdę czyni cuda.

Zuzanna Celmer – psychoterapeutka
szkolenia dla firm, terapia indywidualna i grupowa,
treningi interpersonalne.
Książka „O co pytają nastolatki”
wydawnictwo Hachette