Łączmy siły w walce z cukrzycą

Co 5 sekund diagnozuje się cukrzycę u kolejnej osoby, a co 10 sekund ktoś umiera z powodu jej powikłań.

Łączmy siły w walce z cukrzycą

Prawie 371 milionów osób na świecie choruje na cukrzycę, w tym około 3,5 miliona osób w Polsce, z czego 1/3 pozostaje niezdiagnozowanych. Cukrzycy należy przeciwdziałać aktywnie i kompleksowo na wszystkich frontach.

Cukrzyca staje się jedną z najpowszechniejszych i najbardziej niebezpiecznych chorób na świecie. Mimo różnorodności przyczyn występowania, należy pamiętać o profilaktyce i prewencji. Pod względem ogólnej klasyfikacji w walce z cukrzycą Polska zajmuje 25., czyli piąte od końca miejsce w Europie. Jest wciąż wiele do zrobienia pod względem diagnostyki i profilaktyki. Leczenie początkowych stadiów choroby jest łatwiejsze i zwalnia jej rozwój. Cukrzycy należy przeciwdziałać aktywnie i kompleksowo na wielu frontach.

Działania w obszarze diabetologii od lat wpisane są w misję firmy Sanofi, która wychodzi naprzeciw potrzebom pacjentów z cukrzycą, organizując akcje edukacyjne i świadomościowe. Jednym z takich projektów jest program realizowany na rzecz dzieci chorych na cukrzycę – Kids & Diabetes in Schools (KiDS).

Łączmy siły w walce z cukrzycą

To inicjatywa dedykowana najmłodszym pacjentom zmagającym się z chorobą. Ma ona na celu wspieranie dzieci dotkniętych cukrzycą typu 1 w jej leczeniu, zwalczanie dyskryminacji w środowisku szkolnym oraz budowanie świadomości w zakresie zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Polska jako pierwsza inauguruje ten projekt w Europie. Projekt realizowany jest na terenie Podkarpacia we współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim. Do projektu przystąpiło się 15 szkół podstawowych z Rzeszowa i wzięło w nim udział 1300 uczniów i blisko 100 nauczycieli. Program lekcji edukacyjnych realizują przeszkoleni studenci Wydziału Medycznego UR wspierani przez pielęgniarki edukacyjne.