Morowe panny. Kobiety w Powstaniu Warszawskim

Kobiety odegrały znaczącą rolę w Powstaniu Warszawskim. W jego 78. rocznicę przypominamy działania polskich bohaterek.

Kobiety w powstaniu
Morowe panny. Kobiety w Powstaniu Warszawskim. Foto Instagram @1944pl

1. sierpnia 1944 roku o godzinie 17:00 w okupowanej stolicy Polski wybuchło Powstanie. W walkach o wolność udział wzięło tysiące młodych warszawiaków i warszawianek. Te drugie pracowały na wszystkich frontach operacyjnych – jako sanitariuszki, żołnierki, szpiedzy. Kobiety uczestniczące w Powstaniu i ich historie do dnia dzisiejszego stanowią inspirację.

Kobiety w Powstaniu

Około 10% Armii Krajowej stanowiły kobiety. Można je było spotkać we wszystkich strukturach organizacji. Ochotniczki zajmowały się łącznością i wydawaniem prasy. Wysadzały tory kolejowe w akcji „Wieniec”. Polki brały także udział w innych przejawach sabotażu i dywersji, ponadto organizowały propagandę. To one brały odpowiedzialność za transport czy dostawy żywności. Jednocześnie rzesze sanitariuszek zaangażowane były w pomoc partyzantom. W momencie wybuchu Powstania Warszawskiego w AK było ich blisko 5 tysięcy. Kiedy trzeba było przedzierać się przez warszawskie kanały, to właśnie kobiety stanowiły większość specjalnego plutonu łączności kanałowej. Wiele z nich poświęciło dla niepodległości swoje życie. Po upadku powstania spora część trafiła do obozów koncentracyjnych w Stutthofie, Ravensbrück i Gross Rosen.

Sanitariuszki

Kiedy Jadwiga Klarner-Szymanowska, pseudonim „Aniołek”, wyszła 1. sierpnia 1944 z domu, myślała, że wróci za kilka dni. Los jednak chciał inaczej. Uzbrojonej jedynie w niewielką apteczkę 22-latce przydzielono bowiem do wykonania zadanie prawie niemożliwe. W środku ogarniętej walkami Warszawy musiała z niczego zorganizować powstańczy szpital. Zresztą nie tylko ona dokonywała wtedy cudów. Młode dziewczyny, często kilkunastoletnie, ratowały życie rannym powstańcom i cywilom w koszmarnych warunkach, często bez środków przeciwbólowych i odpowiednich lekarstw. Nie chciały opuszczać swoich posterunków nawet, gdy do prowizorycznych punktów sanitarnych zbliżali się Niemcy. Na służbie poległo ich aż 416.

Kobiety w powstaniu
Morowe panny. Kobiety w Powstaniu Warszawskim. Foto Instagram @1944pl

Żołnierki

Kobiety walczyły ramię w ramię z mężczyznami. Wanda „Pączek” Traczyk przed powstaniem działała w Małym Sabotażu czy Szarych Szeregach. Podczas powstania znalazła się w oddziale Antoniego Chruściela, pseudonim „Monter”. Brała udział między innymi w bitwie o Stare Miasto. Niedaleko, bo przy ulicy Zielnej, działały minerki Barbara „Baśka” Matys, Wanda „Iza” Maciejowska i Irena „Hanka” Grabowska. To one odpowiadały za ładunki wybuchowe wykorzystane w akcji odbicia gmachu Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej. Sukces operacji, do którego się przyczyniły, był jednym z największych tryumfów powstania.

Agentki

W powstaniu uczestniczyła również jedna z najbardziej zasłużonych agentek polskiego wywiadu – Zofia Ścibor-Rylska. Dzięki biegłej znajomości niemieckiego udało jej się dołączyć do służb specjalnych AK. Pod przyjętym nazwiskiem „Marie Springer” przeprowadziła z sukcesem liczne operacje. To ona zdobyła informację o miejscu zakotwiczenia pancernika „Tirpitz”, który w efekcie został uszkodzony przez aliantów. W 1944 działała w sanitarnym oddziale „Bakcyl”. W walkach brała udział również Elżbieta Zawacka, jedyna żołnierka cichociemnych.

Łączniczki

Podczas walk kanały stały się jedną z głównych dróg komunikacji i łączności. Były to też drogi ewakuowania ludności oraz relokowania oddziałów. Chociaż przydatne, były to miejsca prosto z najgorszych koszmarów. Ludzie musieli przedzierać się w ciasnych, ciemnych przestrzeniach, brnąc w duchocie i śmierdzących odchodach. Wielu po wejściu pod ziemię nigdy już nie ujrzało światła dziennego. Mimo to często były to jedyne drogi, które pozwalały na przedostanie się do innych części miasta. Ogromną rolę odegrały obsługujące wytyczone trasy łączniczki. Wiele kobiet, głównie ze względu na swoją mniejszą posturę, zaangażowano do patroli kanałowych. Wykonywały one również pracę „kanalarzy”, czyli przewodników po podziemnej sieci.

Kobiety w powstaniu
Morowe panny. Kobiety w Powstaniu Warszawskim. Foto Instagram @1944pl

Strażniczka ludzi

Kiedy wybuchło Powstanie Warszawskie, hrabina Maria Tarnowska miała 64 lata. Nie przypominała młodych dziewczyn, które wśród gradu kul wysadzały budynki albo oszukiwały śmierć, ratując rannych towarzyszy. To jednak właśnie jej tysiące cywilów, którym umożliwiła opuszczenie ogarniętej walkami stolicy, zawdzięczało życie. Brak wody i żywności, niepokojąco wysoka śmiertelność wśród dzieci i niemowląt, a także ogólnie panujący lęk skłoniły hrabinę do rozpoczęcia z Niemcami rozmów o ewakuacji mieszkańców. Dzięki jej staraniom na początku września miasto opuściło kilkanaście tysięcy osób.

Powojenne losy

Niestety, wiele kobiet poległo w Powstaniu, podczas gdy inne zostały jeńcami wojennymi. „Aniołek” trafiła do obozu na Wyścigach. W obawie przed zesłaniem na roboty przymusowe razem z innymi więźniarkami zorganizowała ucieczkę. Po wojnie dostała się na studia medyczne. „Pączek” została wzięta do niemieckiej niewoli, ostatecznie lądując w obozie w Oberlangen, który w 1945 roku wyzwolili żołnierze generała Maczka. Po drugiej stronie Niemiec, w jenieckim obozie Stalag IV B, uwięziono minerkę „Baśkę”. Po uwolnieniu i powrocie do kraju pracowała jako pielęgniarka. Agentce Zofii udało się wydostać siebie i syna z obozu przejściowego w Pruszkowie. Następnie wyjechała do Gdańska, gdzie poznała przyszłego męża, Zbigniewa Ścibora-Rylskiego.

Kłopoty w PRL-u

Cichociemnej Elżbiecie Zawackiej udało się wyjść ze stolicy z ludnością cywilną. W 1951 Urząd Bezpieczeństwa skazał ją na 10 lat więzienia za działalność na szkodę państwa. Zza krat wyszła po 4. W 1996 roku została profesorem nauk humanistycznych. Hrabina Tarnowska, po aresztowaniu w 1945 przez Milicję Obywatelską, wyemigrowała z kraju do Brazylii. Do Polski wróciła dopiero pod koniec lat 50.

Anna Miłachowska