Wielka świnia wypełniona antybiotykami na ulicach Warszawy!

Superbakterie coraz bardziej niebezpieczne. Grozi nam katastrofa - mówi fundacja CIWF Polska i dodaje, że nie jest to spóźniony Prima Aprilis.

1212
Wielka świnia wypełniona… antybiotykami na ulicach Warszawy!

Polska organizacja, która jest członkiem międzynarodowej koalicji Ratujmy Nasze Antybiotyki, zaniepokojona faktem rosnącej oporności bakterii na antybiotyki apeluje do polskiego Ministra Rolnictwa i Ministra Zdrowia o podjęcie natychmiastowych działań w kwestii nadużywania antybiotyków w rolnictwie. Organizacja w tym celu wyprowadziła na spacer plastikową świnię, która wygląda jakby zjadła… za dużo antybiotyków.

Krótki film (link: www.ciwf.pl/antybiotyki) pokazuje zagrożenia, jakie płyną dla ludzkiego zdrowia z powodu nadużywania antybiotyków w hodowli zwierząt. Zawiera także link do apelu skierowanego do polskich ministrów, o podjęcie zdecydowanych działań służących ochronie naszych antybiotyków: poparcie propozycji ogólnoeuropejskiego zakazu masowego profilaktycznego podawania antybiotyków zwierzętom hodowlanym, a także znacznego ograniczenia stosowania w rolnictwie antybiotyków zaklasyfikowanych przez Światową Organizację Zdrowia, jako „ostatniej szansy”.

12
Wielka świnia wypełniona… antybiotykami na ulicach Warszawy!

Dane opublikowane przez Europejską Agencję Leków pokazują, że stosowanie antybiotyków w Europie jest ponad dwukrotnie wyższe u zwierząt, niż u ludzi. Co gorsze, w europejskich gospodarstwach ponad 91% antybiotyków podawanych jest zwierzętom masowo, w paszy lub w wodzie pitnej, najczęściej w przemysłowej hodowli świń i drobiu.

SYTUACJA W POLSCE

Polska zajmuje niechlubne 2 miejsce w Europie pod względem zużycia w hodowli zwierząt Krytycznie Ważnych Antybiotyków (tj. najsilniejszych w leczeniu chorób ludzi); 60% wszystkich antybiotyków stosowanych jest w hodowli zwierząt. W ciągu 3 lat (2011-2014) zużycie antybiotyków w rolnictwie wzrosło o 23%. Prawie 600 ton antybiotyków podano zwierzętom hodowlanym w 2014r. Zwierzętom podaje się średnio 3 razy więcej antybiotyków, niż wynosi zalecana bezpieczna dawka (140,8 mg leków na kg masy ciała zwierzęcia, podczas gdy maksymalna bezpieczna dawka nie powinna przekraczać 50 mg/kg).

1
Wielka świnia wypełniona… antybiotykami na ulicach Warszawy!

Małgorzata Szadkowska, prezes CIWF Polska: “Masowe profilaktyczne podawanie zwierzętom ważnych antybiotyków jest całkowicie niedopuszczalne. Praktyki te, nie tylko powodują rosnącą oporność bakterii na antybiotyki, ale przede wszystkim wspierają istnienie intensywnej, okrutnej przemysłowej hodowli zwierząt. Rząd musi wreszcie zająć zdecydowane stanowisko w sprawie nadużywania antybiotyków w rolnictwie oraz domagać się zmian w systemach hodowli. Poprzeć takie, w których zwierzęta będą miały zapewnione dobre warunki, nie będą masowo chorować, dzięki czemu nie trzeba będzie podawać im ogromnych ilości antybiotyków. Minister Rolnictwa musi podjąć działania już teraz, aby chronić zdrowie obywateli przed skutkami nadużywania antybiotyków w hodowli przemysłowej”.

Koalicja Ratujmy Nasze Antybiotyki apeluje o zmniejszenie zużycia antybiotyków w całej Unii Europejskiej o 50% do roku 2020 i o 80% do 2050 roku. Wzywa rządy państw członkowskich, producentów żywności i europejskich decydentów politycznych do podjęcia natychmiastowych działań: wprowadzenia zakazu rutynowego profilaktycznego podawania antybiotyków grupom zdrowych zwierząt; wprowadzenia całkowitego zakazu stosowania wszystkich Krytycznie Ważnych Antybiotyków, a także wszelkich grupowych zabiegów z użyciem tych antybiotyków. Krytycznie Ważne Antybiotyki powinny być stosowane wyłącznie w leczeniu poszczególnych chorych zwierząt, podjęcia działań mających na celu poprawę zdrowia i warunków życia zwierząt hodowlanych.

60
Wielka świnia wypełniona… antybiotykami na ulicach Warszawy!