Przeciętne wynagrodzenie w Polsce. Zarabiamy tyle, ile zarabialiśmy w 2012 r.

Rządowa agencja opublikowała raport, który brutalnie rozprawia się z informacjami o przeciętnych zarobkach Polaków. Zamiast nieco ponad 4200 zł, jak donosił GUS, w 2017 r. przeciętne wynagrodzenie wyniosło 2758 zł. Na rękę.

Foto: Pixabay

4271,51 zł – tyle według Głównego Urzędu Statystycznego w 2017 r. miał przeciętnie zarabiać Polak. To kwota brutto, co oznacza, że na jego konto trafiało 3042,16 zł.

To dane zarówno dla firm zatrudniających więcej niż 9, jak i mniej niż 9 pracowników oraz administracji państwowej. Oznaczają one, że w ciągu roku nasze pensje wzrosły o 224,3 zł. W oparciu o te dane wylicza się m.in. maksymalne wysokości składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Z tego względu związkowcy domagają się wyższej niż zaplanowana przez rząd podwyżki pensji minimalnej i podwyższenia wskaźnika waloryzacji rent i emerytur.

Kij w szprychy zarówno związkowcom, jak i wszystkim piewcom nadzwyczajnego dobrobytu niespodziewanie włożyła rządowa agencja. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opublikowała swoje badania dotyczące rynku pracy zrealizowane wspólnie z Uniwersytetem Jagiellońskim. Z „Bilansu Kapitału Ludzkiego” wynika, że Polacy w 2017 r. zarabiali przeciętnie 2758 zł na rękę. O 284,16 zł mniej niż wg GUS. Porównanie tej kwoty z przeciętnym wynagrodzeniem w sektorze przedsiębiorstw, czyli firm zatrudniających powyżej 9 osób, wypada jeszcze gorzej. W nich bowiem wyniosło w 2017 r. 4530,47 zł brutto. Wg metodologii PARP wartość brutto wyniosła 3862,52 zł. Mniej więcej tyle, ile wg GUS wynosiło w… 2012 r., gdy odnotował kwotę na poziomie 3895,72 zł.

Średnie zarobki Polaków w 2017 roku wg PARP. Foto: money.pl

Kobiety zarabiają dużo mniej

Dane PARP pokazują szerszy obraz polskiego społeczeństwa, który odbiega od tego z raportów np. OECD. Wyraźnie bowiem widać różnice płacowe między kobietami a mężczyznami. O ile w przypadku mężczyzn kwota średnia to 3133 zł netto, w przypadku kobiet to jedynie 2384 zł. Oznacza to, że zarobki kobiet wynoszą 76 proc. zarobków mężczyzn. W przedziałach uśrednionych. Różnica rośnie w przypadku niższego wykształcenia. Dla porównania: wg statystyki OECD wynosi ona jedynie 10 proc.

Dane Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dają również oręż wszystkim walczącym z patriarchatem. Najwięcej bowiem zarabiają… żonaci mężczyźni. Jeśli porównamy ich 3632 zł miesięcznie netto z 2432 zł zamężnych kobiet, okaże się, że pracodawcy płacą im o 40 proc. więcej.

Raport potwierdza także, że najlepiej zarabiają osoby, które nie chcą etatu. średnie wynagrodzenie netto prowadzących własną działalność gospodarczą sięgnęło 4696 zł. Etatowiec musiał radzić sobie za kwotę o 2 tys. zł niższą. Mógł liczyć na 2678 zł. Zarabiający na śmieciówkach dostawali jeszcze mniej – niespełna 2100 zł.

Sytuacja rodzin

Optymizmem nie napawają także dane dotyczące kwot, którymi dysponują polskie rodziny. Choć średnio wynoszą one miesięcznie 5055 zł, to jak wiadomo, gdy jemy ryż, a sąsiad mięso, to nie zjemy wspólnie gołąbka. Z tego powodu na informacje należy spojrzeć przez pryzmat poszczególnych grup opartych o wykształcenie. Ci z najniższym jasno wskazują, że „raczej trudno” związać im koniec z końcem, gdy dysponują kwotą 3761 zł. Z kolei rodziny, gdzie deklarowano wykształcenie wyższe, dzięki średnio 6286 zł raczej nie mają problemu, by dotrwać do pierwszego.

Pracę zmienię za 3800 zł

Ile trzeba zapłacić by mieć pewność, że zatrudniony będzie choć trochę zadowolony i przestanie rozglądać się za lepszą ofertą? Średnie wynagrodzenie netto wskazywane jako zadowalające to 3808 zł. Wśród mężczyzn to 4250, wśród kobiet 3406. Jeśli chcielibyśmy „podkupić” kogoś konkurencji kwoty rosną odpowiednio do 4444 i 3706 zł. Bezrobotni podejmą zatrudnienie za ponad tysiąc złotych mniej. Mowa oczywiście o pełnym etacie w oparciu o umowę o pracę.