Jak założyć działalność gospodarczą? To łatwe!

Zastanawiasz się nad założeniem własnej działalności gospodarczej? W prosty i szybki sposób pokazujemy, że każda z nas może to zrobić!

podatki1
Fot. getrefe.tumblr.com

Założenie własnej działalności gospodarczej to duży krok w stronę samodzielności i niezależności. Perspektywa sukcesu oraz bycia szefem samemu sobie jest bardzo kusząca. Warto w związku z tym zastanowić się nad rezygnacją z pracy na etacie lub nad połączeniem tych dwóch źródeł zarobkowania. Czym jest działalność gospodarcza? Jak założyć firmę? Postaramy się to wyjaśnić!

Czym jest działalność gospodarcza?

Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej przez to pojęcie rozumie się: „zarobkową działalność wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodową, wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły”. Brzmi to poważnie i ciężko – nie bójmy się jednak. Założenie działalności gospodarczej okazuje się być prostsze niż przypuszczamy.

Jak wygląda rejestracja?

Jeżeli wykonujemy lub planujemy wykonywać czynności w celu zarobkowym w sposób ciągły i zorganizowany, konieczna jest rejestracja firmy. W celu założenia jednoosobowej działalności gospodarczej należy wypełnić druk CEIDG-1. Wypełniony formularz należy złożyć w dowolnym urzędzie miasta lub gminy. Wniosek o rejestrację działalności można złożyć na kilka różnych sposobów:

 • osobiście w urzędzie miasta lub gminy
 • elektronicznie przy wykorzystaniu bezpiecznego podpisu kwalifikowanego
 • elektronicznie bez bezpiecznego podpisu kwalifikowanego poprzez profil zaufany ePUAP
 • listem poleconym (podpis poświadczony notarialnie)

Co z podatkami?

Jednym z istotnych elementów, które musimy wykazać na druku rejestracyjnym CEIDG-1, to forma opodatkowania. Dla jednoosobowej działalności przepisy dopuszczają wybór jednej z czterech:

 • zasady ogólne
 • podatek liniowy
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
 • karta podatkowa

Nie bójcie się! Wszystko Wam wyjaśnimy!

Zasady ogólne

To najpopularniejszy sposób rozliczania podatku. Opodatkowaniu w tym przypadku podlega dochód, czyli przychody pomniejszone o koszty uzyskania przychodów. To właśnie tutaj występuje tzw. kwota wolna od podatku, która obecnie wynosi 3091 zł. Osiągając w danym roku podatkowym dochody nieprzekraczające tej kwoty, nie płaci się podatku. Jest to najkorzystniejsza z opcji dla mniejszych przedsiębiorstw.

Podatek liniowy

Podobnie jak przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych, podstawę opodatkowania stanowi dochód, czyli różnica pomiędzy przychodami a kosztami. Obowiązuje tutaj jedna stawka podatku – 19% – niezależnie od wysokości dochodów. Dla tej formy opodatkowania nie przewidziano szczególnych preferencji takich jak np. kwota wolna od podatku, skorzystanie z ulg podatkowych, wspólne rozliczenie z małżonkiem. Jest ona jednak korzystna dla przedsiębiorców osiągających wysokie dochody.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to forma opodatkowania, w której podstawę opodatkowania stanowi jedynie przychód. Nie jest on pomniejszany o poniesione koszty podatkowe. Przychody podlegają opodatkowaniu stawkami 3%, 5,5%, 8,5%, 17% lub 20%. Stawka ryczałtu jest zależna od rodzaju wykonywanej działalności. Przepisy określają, które rodzaje działalności bezwzględnie nie mogą korzystać z opodatkowania ryczałtem. Zalicza się do nich m.in. apteki, lombardy, handel częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych.

Karta podatkowa

Jest zryczałtowaną formą opodatkowania, z której mogą skorzystać określone przepisami grupy przedsiębiorców. Zaliczyć można do nich świadczących m.in. usługi grawerskie, usługi zegarmistrzowskie, usługi tapicerskie, usługi hafciarskie.

Wysokości stawek karty podatkowej jest ustalana indywidualnie z naczelnikiem urzędu skarbowego i zależy od wielu czynników, między innymi od:

 • ilości mieszkańców miejscowości, gdzie zarejestrowano działalności
 • rodzaju usług wykonywanych przez jednoosobową działalność gospodarczą
 • wieku podatnika

To tylko parę niezbędnych informacji dotyczących zakładania własnej firmy. Warto zastanowić się nad tym i zdobyć trochę niezależności. Prowadzenie firmy może być też fantastyczną przygoda!