Człowiek, który był Czwartkiem. Gilbert Keith Chesterton

Metafizyczny thriller G.K. Chestertona łączy surrealizm z fantastyką. O czym opowiada?

Człowiek, który był Czwartkiem. Gilbert Keith Chesterton

Rzecz dzieje się w Londynie, za czasów króla Edwarda. Z młodym Gabrielem Symem kontakt nawiązuje agent Scotland Yardu. Bohater zostaje zwerbowany przez policję, której priorytetem jest infiltracja i paraliż organizacji anarchistycznych.

Syme zostaje skierowany w stronę podejrzanego człowieka, o imieniu Gregory. Wyrobiony literacko Syme debatuje z mężczyzną, dzięki czemu zyskuje dostęp do szemranej organizacji – rady europejskich anarchistów. Trop wiedzie Syme’a do Francji, gdzie jego nadrzędnym celem staje się ustalenie tożsamości członków zasiadających w radzie (ich pseudonimy pochodzą od nazw dni tygodnia) i zdemaskowanie zbrodniczych planów organizacji.

 

Wpis znaleziono dzięki:

- Gilbert K. Chesterton

- Człowiek, który był czwartkiem

- literatura brytyjska