Gdy współpracownik ma schizofrenię – dowiedz się, z jakimi problemami może się zmagać i co warto wiedzieć, by go lepiej zrozumieć

Dla osoby, która styka się z chorym, w swoim otoczeniu (np. w pracy), a nie zna istoty choroby, doświadczenie kontaktu z nim może budzić skrajne emocje.

schizofrenia-u-wspolpracownika
Gdy współpracownik ma schizofrenię – dowiedz się, z jakimi problemami może się zmagać i co warto wiedzieć, by go lepiej zrozumieć

Niezrozumiałe, często nielogiczne zachowanie zazwyczaj wywołuje w nas niechęć, lęk, może nawet agresję.Dla osoby, która styka się z chorym, w swoim otoczeniu (np. w pracy), a nie zna istoty choroby, doświadczenie kontaktu z nim może budzić skrajne emocje. Niezrozumiałe, często nielogiczne zachowanie zazwyczaj wywołuje w nas niechęć, lęk, może nawet agresję.

Czym jest schizofrenia?

Schizofrenia należy do najcięższych i jednocześnie najczęstszych chorób psychicznych – dotyka około 1% populacji.. Zaliczana jest do kręgu psychoz i charakteryzuje się występowaniem objawów wytwórczych, takich jak urojenia czy omamy (najczęściej słuchowe w postaci „głosów”). Schizofrenii może towarzyszyć również wycofanie z dotychczasowych aktywności, izolacja społeczna czy zobojętnienie emocjonalne.

Przebieg schizofrenii

Pierwsze objawy występują zwykle w trzeciej dekadzie życia, a więc u ludzi młodych, zazwyczaj czynnych zawodowo. Przebieg schizofrenii, szczególnie tuż po postawieniu rozpoznania, jest bardzo trudny do przewidzenia i zależy od wielu czynników. Na rozwój obrazu klinicznego ma wpływ mnóstwo elementów – od poziomu funkcjonowania przedchorobowego pacjenta, poprzez aktualny tryb życia (w tym nadużywanie alkoholu, palenie papierosów, bark snu etc.), wsparcie najbliższych, jak również, a może przede wszystkim, stosowanie się do zaleceń terapeutycznych i regularne przyjmowanie leków.

Schizofrenia jest chorobą o przebiegu nawrotowym, co oznacza, że okresy ujawniania się ostrych objawów psychotycznych występują na przemian z fazami remisji, gdy symptomy te mają nieznaczne nasilenie lub ich brak.

Zrozumieć chorego, czyli co warto wiedzieć o schizofrenii

Dla osoby, która styka się z chorym, w swoim otoczeniu (np. w pracy), a nie zna istoty choroby, doświadczenie kontaktu z nim może budzić skrajne emocje. Niezrozumiałe, często nielogiczne zachowanie zazwyczaj wywołuje w nas niechęć, lęk, może nawet agresję. Tymczasem warto zdać sobie sprawę, że pacjent w żaden sposób nie jest niebezpieczny. Co więcej, właściwie prowadzona terapia lekami przeciwpsychotycznymi może dać szansę pacjentowi na zupełnie normalne funkcjonowanie, także zawodowe.

Praca jako element terapii schizofrenii

Warto zaznaczyć, że bycie czynnym pracownikiem może stanowić korzystny, bardzo ważny element procesu terapeutycznego.

Praca może przyczynić się do osiągnięcia sukcesu terapeutycznego w zakresie rehabilitacji społecznej – dać choremu istotne przeświadczenie, że jest potrzebny, użyteczny, co bez wątpienia motywuje go do kontynuacji procesu leczniczego i poprawia współpracę. Realizowanie się na polu zawodowym ponadto przeciwdziała bardzo przykremu zjawisku stygmatyzacji i społecznemu wykluczeniu.

Jak pomóc osobie chorej?

Przede wszystkim warto spróbować dowiedzieć się więcej na temat samej choroby, jej przebiegu i objawów. Z całą pewnością ta wiedza pozwoli lepiej zrozumieć osobę cierpiącą na schizofrenię i wyobrazić sobie, z jakimi problemami może się ona borykać na co dzień.

Nie bez znaczenia jest także zwykła obecność, gotowość do niesienia pomocy i wsparcia. Czasem konieczne może okazać się odciążenie współpracownika w przypadku nadmiaru obowiązków, by zapobiec nadmiarowi stresu, który może przyczynić się do nawrotu ostrych objawów psychotycznych.