Jak mądrze rozmawiać z dziećmi o pornografii – radzi Izabela Karska, psycholog

Większość rodziców jest świadoma, że Internet nie jest dla najmłodszych miejscem w pełni bezpiecznym.

Deflyne. Pixabay

Spośród wielu zagrożeń, na jakie narażone są dzieci w sieci, jak kontakt z przemocą i agresją, najmniej oczywistym dla rodziców jest pornografia.

W większości domów pornografia jest tematem tabu. Tymczasem badania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę pokazują, że spora część dzieci i młodzieży ma z pornografią regularny kontakt – prawie jedna piąta nastolatków (18%) styka się z nią co najmniej raz w tygodniu. Budzi to w rodzicach poczucie bezradności i niepokój, bo nie wiedzą, jak o niej mówić i jakich słów używać w rozmowie z dzieckiem.

− Zawsze doradzam rodzicom, by tłumaczyli dziecku, że wchodząc w świat Internetu, może spotkać się z różnymi zagrożeniami w tym i z pornografią. Warto też przygotować dziecko na to, jak ma sobie z nim poradzić − mówi Izabela Karska, psycholog ze Stowarzyszenia Twoja Sprawa.

C_Scott. Pixabay

Pornografia jest problemem społecznym, o którym trzeba rozmawiać. Tymi zaś, którzy najlepiej mogą taką rozmowę przeprowadzić, są właśnie rodzice. Rozmowa to zawsze najlepszy sposób załatwiania najtrudniejszych spraw i jeden z najważniejszych czynników chroniących dzieci przed podejmowaniem zachowań ryzykownych. Mądry dialog pomaga budować zaufanie i stabilną więź.

Jak więc mądrze rozmawiać z dzieckiem o szkodliwości pornografii?

Najważniejsze to uświadomić sobie, że być może kiedyś, będziemy musieli taką rozmowę odbyć, a wtedy dobrze być na nią odpowiednio przygotowanym.

Psycholog Izabela Karska,  zaleca trzymać się poniższych wskazówek:

  1. Po pierwsze zastanów się, czego dziecko szuka w Internecie i dlaczego jest tego ciekawe? Trzeba pamiętać, że mniej więcej po 10. roku życia w dziecku zaczyna budzić się ciekawość seksualna;
  2. Pomyśl, co chcesz dziecku przekazać. Aby kompetentnie rozmawiać z dzieckiem o pornografii, trzeba zdobyć należytą wiedzę. Wiele cennych informacji, na temat zagrożeń związanych z pornografią znajdziesz na portalu oPornografii.pl;
  3. Bądź szczery i otwarty wobec dziecka. Wytłumacz, że pornografia kreuje nieadekwatny do rzeczywistości model zachowań seksualnych i relacji między partnerami, jest pełna wulgarności i przemocy;
  4. Nie krzycz, nie osądzaj i nie krytykuj. Okaż dziecku wsparcie i szacunek dla jego uczuć i emocji;
  5. Nie zabraniaj i nie strasz. Zakazy i kary budzą bunt, zwłaszcza wśród nastolatków;
    Mów do dziecka językiem dostosowanym do jego wieku. Staraj się nie używać skomplikowanych nazw.
  6. Mów konkretnie i pamiętaj, że gdy dziecko zadaje pytanie, oczekuje zwięzłej i jasnej odpowiedzi;
  7. Twórz pozytywną wizję seksualności, jako ważnej sfery życia człowieka. Nie powielaj mitów dotyczących pornografii np. pornografia, jest niegroźna dla zdrowia, gdy tymczasem badania [2] dowodzą, że oglądanie pornografii może prowadzić do uzależnienia i zaburzać pracę mózgu w sposób podobny do tych, które występują w przypadku innych uzależnień.

[1] Pełne badanie znajdziesz tutaj: https://www.bezpornografii.pl/wp-content/uploads/2017/12/Raport-STS-z-badań-naukowych.pdf

[2] Z badaniem EU Kids Online można się zapoznać tutaj: https://www.swps.pl/nauka-i-badania/granty/eu-kids-online-i

Badania EU Kids Online [1] pokazują, że aż 81 proc. rodziców dzieci w wieku 9-16 lat sądzi, że ich pociechy nie zetknęły się z pornografią w Internecie.