Odważ się pomagać – przekaż 1% podatku

Chociaż pomaganie osobom potrzebującym jest wpisane w nasze człowieczeństwo, nie każdy decyduje się na ten krok. A niesienie pomocy nie wymaga żadnej heroicznej postawy. Nie wymaga też znacznych nakładów finansowych, ponieważ darczyńcą może być właściwie każdy.
Niestety większość osób nadal myśli, że wsparcie fundacji wiąże się z koniecznością dokonywania wysokich wpłat na konto. Jest przekonana, że mała wpłata i tak nic nie zmieni, bo przecież wydatki na realizację szczytnych działań są bardzo ogromne. Warto jednak pamiętać, że nawet najmniejszy datek jest na wagę złota, ponieważ to małymi kroczkami można osiągnąć cel.

Wspomóż OPP, nic na tym nie tracąc

Czy masz świadomość, że organizacjom pożytku publicznego możesz pomóc, nie wydając na to żadnych dodatkowych pieniędzy? Wystarczy, że składając rozliczenie PIT online (lub bezpośrednio w urzędzie skarbowym) wyrazisz chęć wsparcia wybranej fundacji. Wypełniając odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym, możesz przekazać 1% podatku.

Pamiętaj, że pomaganie w takiej formie nic cię nie kosztuje. Nie wydajesz ani jednej dodatkowej złotówki, ponieważ przekazywana kwota jest częścią należnego urzędowi skarbowemu podatku. Ty nie masz do niego prawa (chyba że należy ci się zwrot nadpłaconego podatku), ale organizacja pożytku publicznego już tak – zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z 1 stycznia 2004 roku.

Jaką organizację wspomóc?

Każda fundacja potrzebuje wsparcia podatników. Niestety składając tylko jedno roczne zeznanie podatkowe, możesz pomóc wyłącznie jednej organizacji pożytku publicznego. Aby fundacja otrzymała 1% podatku, musi spełnić kilka warunków wystosowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Koniecznością jest uzyskanie statusu pożytku publicznego oraz wypełnienie kilku innych reguł. Weryfikacja przeprowadzana jest co roku, dlatego warto regularnie przeglądać oficjalną listę OPP.

To, jaką fundację wspomożesz, jest wyłącznie indywidualną decyzją. Wykonując rozliczenie PIT online lub w standardowy sposób, możesz wspomóc fundację zajmującą się niepełnosprawnymi, chorymi, bezdomnymi. Możesz także wspomóc organizacje działające na rzecz ochrony przyrody.

Pobierz program PIT i okaż wsparcie

Podstawą do przekazania 1% podatku jest złożenie rocznej deklaracji podatkowej. Możesz wykonać rozliczenie PIT online (za pomocą kreatora internetowego) lub skorzystać z gotowego programu PIT. Oba rozwiązania udostępniają organizacje pożytku publicznego, m.in. WWF. Jest to fundacja działająca na rzecz przyrody. Za misję przyjęła ochronę zwierząt zagrożonych wyginięciem, lasów skazanych na wycinkę czy klimatu i wód zagrożonych zanieczyszczeniem.

Korzystając z programu lub kreatora, w łatwy sposób unikasz błędów obliczeniowych. Wszystkie dane rachunkowe pojawiają się automatycznie. Wystarczy tylko podać kwotę przychodu, kosztów czy opłacanych składek ZUS. Nie trzeba także wpisywać ręcznie numeru KRS fundacji – taka informacja wyświetla się automatycznie. Podobnie jak kwota przekazywanej darowizny. Oznacza to, że przekazanie 1% podatku nie zajmuje ci więcej czasu niż standardowe wypełnienie deklaracji.