Świńska Grypa. Zalecenia GIS

4.04.2009 CDC potwierdziło 8 przypadków zakażenia człowieka wirusem grypy świń typu A (H1N1) na trenie Stanów Zjednoczonych. 6 przypadków wystąpiło w Kalifornii, 2 w Teksasie.

W związku ze stwierdzeniem wystąpienia przypadków zakażeń wirusem grypy świń typu A H1N1u ludzi w Meksyku i Stanach Zjednoczonych) Główny Inspektorat Sanitarny zaleca:

Wyjeżdżającym za granicę
· bezwzględne stosowanie się do wszelkich zaleceń miejscowej służby zdrowia,
· unikanie bliskiego kontaktu z osobami wykazującymi objawy grypopodobne,
· pozostanie w domu, jeśli u danej osoby wystąpią objawy grypopodobne,
· podczas kaszlu i kichania, zakrywanie ust i nosa chusteczką – pomoże to zapobiec zakażaniu wirusem innych osób,
· częste mycie rąk wodą z mydłem,
· unikanie dotykania rękami oczu, nosa i ust.

W przypadku wystąpienia objawów chorobowych, natychmiastowy kontakt z lekarzem.

Wracającym do kraju
Jeżeli, w ciągu około 10 dni od powrotu do kraju wystąpią objawy chorobowe typu:
· podwyższona temperatura ciała,
· osłabienie,
· kaszel,
· brak apetytu,
· katar,
· ból gardła,

trzeba niezwłoczne zgłosić się do lekarza i poinformować go o pobycie w rejonie występowania wirusa grypy świń typu A/H1N1.

źródło; Ministrerstwo Zdrowia