100 tys. Polaków poparło inicjatywę ustawodawczą „Świecka szkoła”. Koniec finansowania religii z budżetu państwa?

Obywatele chcą zmian. Udało się zdobyć 100 tysięcy podpisów pod inicjatywą ustawodawczą Świecka szkoła. Co dalej?

100 tys. Polaków poparło inicjatywę ustawodawczą "Świecka szkoła". Koniec finansowania religii z budżetu państwa? Facebook Świecka Szkoła
100 tys. Polaków poparło inicjatywę ustawodawczą „Świecka szkoła”. Koniec finansowania religii z budżetu państwa? Facebook Świecka Szkoła

Organizatorzy akcji od kilku dni nie kryją zadowolenia. Jak zapowiada Leszek Jażdżewski: „W poniedziałek, 5 października, składamy podpisy wraz z projektem ustawy do Sejmu”. Co to oznacza dla rodziców i uczniów? Czy w katolickim kraju, w którym Kościół ma ogromny wpływ na opinię publiczną, jest szansa na zmiany?

W Polsce rośnie grono osób niezadowolonych z niejasnych relacji państwo-kościół. Wielu chciałoby wrócić do dawnej metody nauczania i przenieść katechezę ze szkół do parafialnych salek, co jakiś czas słyszymy także o usunięciu krzyży ze ścian szkolnych klas. Z drugiej strony ponad 90 procent naszych rodaków to katolicy, większość z nich nie wyobraża sobie tak daleko idących zmian. Organizatorzy akcji doskonale wiedzieli, że aby osiągnąć sukces, trzeba znaleźć kompromis. Celem inicjatywy jest niefinansowanie lekcji katechezy w szkole ze środków publicznych. Akcja zbierania podpisów trwała prawie 3 miesiące.
Lekcje religii kosztują podatników ponad 1 mld 350 mln zł rocznie. Przeciwnicy takiego stanu rzeczy argumentują, że wspomnianą sumę można przeznaczyć na naukę języków, stypendia, inwestycje w szkolną infrastrukturę. Mają nadzieję, że przegłosowanie projektu w Sejmie przełoży się na zwiększanie kompetencji młodych ludzi i ich lepszy start na rynku pracy.
Czy szerokie poparcie dla akcji Świecka szkoła będzie początkiem publicznej dyskusji o roli Kościoła w naszym państwie?