Cichy zabójca. 85% zakażonych żyje w niewiedzy

Liczbę zakażonych wirusem HCV, wywołującym wirusowe zapalenie wątroby typu C (WZW C) szacuje się w Polsce na ponad 200 000 osób. 85% z nich nie jest świadomych choroby. Mimo, że obecność wirusa jest możliwa do wykrycia poprzez proste badanie serologiczne, większość zakażonych żyje w niewiedzy.

Cichy zabójca. 85% zakażonych żyje w niewiedzy
Cichy zabójca. 85% zakażonych żyje w niewiedzy

Jeśli nie podejmiemy szeroko zakrojonych badań przesiewowych ukierunkowanych zwłaszcza na grupy wysokiego ryzyka, tych ludzi nie uratujemy. Osoby zakażone nie mogą pozostawać anonimowe. Dotarcie do nich jest naszym moralnym obowiązkiem, gdyż większość z nich została zakażona w jednostkach ochrony zdrowia – mówi prof. Waldemar Halota, Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych, Collegium Medicum na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, Prezes Polskiej Grupy Ekspertów HCV.

Bezpośrednie i pośrednie koszty generowane przez tę chorobę, określaną mianem „wirusowej bomby zegarowej”, sięgają w Polsce ponad 800 mln zł rocznie.

 

Niezwykle ważnym elementem jest wykrycie możliwie jak największej liczby osób zakażonych tym wirusem, tak żeby mogły one zostać wyleczone zanim wirus dokona spustoszenia w ich wątrobie. Do realizacji tego celu potrzebny jest planowy program badań przesiewowych, u około miliona Polaków, którzy w przeszłości byli narażeni na zakażenie HCV. Badania powinny być realizowane najpierw w grupach zwiększonego ryzyka zakażeniem, a potem w całym społeczeństwie. Obecnie zakażenia HCV są niestety wykrywane przypadkowo, gdyż brak jest narodowego programu badań przesiewowych w kierunku HCV, a lekarze rodzinni nie mają refundowanych badań anty-HCV – zaznacza prof. Robert Flisiak, prezes Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego. Konsekwencją tego jest stosunkowo niski na tle innych krajów europejskich wskaźnik rozpoznawalności zakażeń HCV, który wynosi zaledwie 15% (dla porównania: Czechy – 30%, Hiszpania – 48%, Niemcy – 57%, Francja -68%). Mamy jednak nadzieję, że przygotowany niedawno projekt „Narodowego Programu Eliminacji Zakażeń HCV”, który został opracowany wspólnie przez Krajowego Konsultanta w zakresie chorób zakaźnych i Polską Grupę Ekspertów HCV, spotka się z Ministerstwie Zdrowia z podobną przychylnością, jak innowacyjne opcje terapeutyczne – podkreśla prof. Robert Flisiak.