Co oznaczają cyfry na jajkach

co oznaczaja cyfry na jajkach

 

Jajka kurze są jednym z najpopularniejszych surowców kulinarnych. Charakteryzuje je bogactwo składników o wysokiej wartości odżywczej. Ich zawartość w poszczególnych jajach jest różna, bowiem jest zależna od sposobu żywienia kur, transportu, przechowywania jaj, higieny. 

Producenci jaj (czyli posiadacze ferm kurzych) podlegają kontroli Wojewódzkich Inspektoratów Weterynarii i są zobowiązani od 1 maja 2004 roku, czyli od wejścia Polski do Unii, działać w systemi HACCP. System ten daje pewność, że cały proces produkcji odbywa się w zgodzie z przepisami zapewniającymi bezpieczeństwo wyrobu i konsumenta.

Własnie od roku 2004 jajka przeznaczone do sprzedaży detalicznej są znakowane na skorupce dziewięcioma cyframi i dwiema literami, np.: 3 / PL / 11 / 22 / 33 / 44, gdzie:
Pierwsza cyfra to kod systemu hodowli, których są cztery rodzaje:
3 – jaja z chowu klatkowego (najbardziej popularne w naszych sklepach)
2 – jaja z chowu ściółkowego
1 – jaja z chowu na wolnym wybiegu
0 – jaja z produkcji ekologicznej (stanowią ułamkową część procenta jaj dostępnych w sprzedaży)
Dwie litery to kod państwa członkowskiego Unii Europejskiej; w przypadku Polski tp PL
Następne pary cyfr oznaczają kolejno: kod województwa, kod powiatu, kod zakresu działalności i kod fermy

Jajka przeznaczone do sprzedaży detalicznej, czyli klasy A, są klastyfikowane według wagi w następujący sposób:
XL – bardzo duże, od 73 g (i więcej)
L – duże, od 63 do 72 g
M – średnie, od 53 do 63 g
S – male, poniżej 53 g
Oznaczenie to najczęściej znajduje się na opakowaniu.

Iza Ryłko