Czy ubezpieczenie OC automatycznie się przedłuża?

Zmiany prawne już dawno zapobiegły pułapce podwójnego OC, jednak w niektórych przypadkach ubezpieczenie przedłuży się automatycznie, w innych nie. Kiedy polisa sama się nie odnawia, a kierowcy nie są tego świadomi?

Czy ubezpieczenie OC automatycznie się przedłuża?

Automatyczne przedłużenie OC

Zawarta polisa OC przedłuży się automatycznie na następny rok, chyba że zostanie wypowiedziana przez kierowcę co najmniej jeden dzień przed zakończeniem okresu obowiązywania.

Dlatego, jeśli planujemy zmianę ubezpieczyciela, musimy zrezygnować z aktualnej polisy w odpowiednim czasie. Zapobiegnie to przerwom w ciągłości obowiązującego ubezpieczenia samochodu. Dodatkowym ułatwieniem dla właścicieli pojazdów jest ustawa, zgodnie z którą firmy ubezpieczeniowe muszą informować swoich klientów o przedłużeniu danej umowy na 14 dni przed końcem ważności polisy. Dzięki temu przedłużenie OC odbywa się wyłącznie za naszą zgodą.

Kiedy OC nie przedłuży się automatycznie?

Są jednak sytuacje, w których OC nie przedłuży się automatycznie. Kierowca bez ubezpieczenia może zapłacić wysoką karę, dlatego powinien wiedzieć, kiedy pilnować daty zawarcia nowej umowy.

  • Zakup używanego samochodu – Ubezpieczenie OC poprzedniego właściciela przechodzi na nabywcę pojazdu. Nabywca może korzystać z polisy do końca obowiązującej umowy, natomiast po jej wygaśnięciu, nie zostanie ona automatycznie odnowiona. Kupując używany samochód, należy więc zapamiętać do kiedy ważne jest OC.
  • Zaległości w opłacaniu składki – Umowa nie odnowi się automatycznie, gdy w przypadku opłacania składki w ratach kierowca zapomni uregulować jedną z płatności. Ochrona OC nie wygaśnie wskutek zaległości do końca okresu ubezpieczenia.
  • Otrzymanie pojazdu w spadku – Tak samo, jak przy zakupie używanego samochodu, kierowca powinien sprawdzić do kiedy obowiązuje polisa i żeby uniknąć przerwy między ubezpieczeniami, wystarczająco wcześnie zawrzeć nową umowę.
  • Ubezpieczenie OC krótkoterminowe – Jeśli ubezpieczenie jest krótkoterminowe, czyli zawierane na krócej niż rok, nie obowiązuje go automatyczne odnowienie. Takie ubezpieczenie określone jest tylko w ściśle określonych sytuacjach np. gdy samochód zarejestrowany jest czasowo, został sprowadzony z zagranicy albo jest pojazdem historycznym.
  • Nieprzedłużenie umowy – Właściciel pojazdu nie ma obowiązku korzystać z oferty tego samego ubezpieczyciela. Kierowca może wypowiedzieć umowę przed jej automatycznym przedłużeniem, jednak musi pamiętać o terminowym wykupieniu nowej polisy. Jeśli tego nie zrobi, za przerwanie ciągłości ubezpieczeniowej czeka go kara finansowa nałożona przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG).
Czy ubezpieczenie OC automatycznie się przedłuża?

Kary za brak OC

Konieczność posiadania OC jest regulowana ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, dlatego jeśli polisa wygaśnie, a kierowca nie kupi nowej, może zapłacić wysoką karę. Jej wysokość zależy od czasu, w którym pojazd pozostał nieubezpieczony. Od 2018 roku posiadacz samochodu osobowego za brak ważnego OC powyżej 14 dni, zapłaci 4200 zł. Jeśli nieubezpieczony kierowca spowoduje wypadek lub stłuczkę, koszty likwidacji szkód będzie musiał pokryć z własnej kieszeni.

Najczęściej polisa OC nie przedłuża się automatycznie, gdy kierowca nie opłaca składki za miniony okres ubezpieczenia lub nabywa używany samochód. W tych sytuacjach towarzystwo ubezpieczeniowe nie zagwarantuje ochrony na kolejny rok, czyli nie wypłaci ewentualnego odszkodowania. Natomiast, jeśli kierowca opłacił składkę w całości i nie zakupił używanego auta, ubezpieczenie przedłuży się na kolejne 12 miesięcy, dzięki czemu ubezpieczyciel pokryje koszty ewentualnych szkód.

Artykuł partnerski

Wpis znaleziono dzięki:

- Kary za brak OC

- Ubezpieczenie OC krótkoterminowe 

- Automatyczne przedłużenie OC