Współkredytobiorca a współwłaściciel

Planujesz kupno mieszkania, ale Twoja aktualna zdolność kredytowa jest niewystarczająca? Rozważ zaangażowanie współkredytobiorcy.

Dodatkowa osoba, która zdecydowałaby się na zaciągnięcie kredytu hipotecznego razem z Tobą, może znacznie zwiększyć Twoją wiarygodność w oczach banku. Poniżej wyjaśniam najważniejsze zagadnienia, związane ze wspólnym kredytem na mieszkanie.

Żyrant a współkredytobiorca

Pojęcie współkredytobiorca często używane jest zamiennie z określeniem poręczyciel (żyrant). Niesłusznie!

Żyrant jest osobą, która gwarantuje bankowi spłatę zadłużenia w sytuacji, kiedy kredytobiorca nie jest w stanie samodzielnie wywiązać się z zaciągniętego zobowiązania. Wysokość dochodów żyranta nie wpływa zazwyczaj na kwotę udzielonego kredytu – ta ustalana jest najczęściej jedynie w oparciu o dochody kredytobiorcy. Żyrant zmniejsza jednak ryzyko banku związane z udzieleniem kredytu, tym samym podwyższając zdolność kredytową kredytobiorcy.

Umowa poręczenia ma charakter akcesoryjny. Oznacza to, że żyrant odpowiada tylko w takim zakresie, w jakim zobowiązanie obciąża kredytobiorcę. W przypadku, gdy z jakiegoś powodu, obowiązek świadczenia kredytobiorcy wobec banku ustaje, również żyrant przestaje być zobowiązany do spłaty zadłużenia. Natomiast w sytuacji, gdy kredytobiorca przestaje wywiązywać się z zadłużenia, bank ma prawo domagać się spłaty kredytu od żyranta.

Współkredytobiorca, wraz z drugą osobą, zawiera umowę o kredyt na mieszkanie. Oznacza to, że jest kredytobiorcą w takim samym stopniu i z takimi samymi zobowiązaniami, co druga osoba. Dochody obydwu kredytobiorców mają znaczenie podczas ustalania zdolności kredytowej i maksymalnej kwoty kredytu hipotecznego.

Co istotne, o współkredytobiorcę mogą starać się osoby, które już zaciągnęły kredyt na kupno mieszkania, jednak w wyniku trudnej sytuacji życiowej nie są w stanie spłacać go samodzielnie. W takim wypadku bank może udzielić zgody na dołączenie osoby trzeciej do spłaty kredytu hipotecznego.

Większość banków umożliwia także odłączenie współkredytobiorcy od umowy kredytowej, jednakże jedynie w sytuacji, gdy zdolność kredytowa klienta jest wystarczająca do samodzielnej spłaty zadłużenia.

Współkredytobiorca a współwłaściciel

Zaciągnięcie kredytu hipotecznego wraz z inną osobą może być korzystnym rozwiązaniem, zwłaszcza gdy Twoje zarobki nie są zbyt wysokie lub gdy Twoja sytuacja finansowa nie jest wystarczająco stabilna. Znalezienie osoby, która wraz z Tobą podpisze umowę o kredyt na mieszkanie, może znacząco podnieść Twoją zdolność kredytową. Sytuacja taka może jednak budzić Twoje wątpliwości: czy współkredytobiorca będzie posiadał prawo do zakupionego mieszkania?

Uspokajam – sam fakt figurowania w umowie kredytowej nie nadaje współkredytobiorcy żadnych praw do nieruchomości. Właścicielem (lub współwłaścicielami) mieszkania jest jedynie osoba wskazana w akcie własności. Może ona swobodnie dysponować mieszkaniem, wynająć je lub sprzedać, bez wiedzy ani zgody współkredytobiorcy.

Kto może zostać współkredytobiorcą?

W przypadku kredytu na kupno mieszkania, współkredytobiorcą może zostać każda osoba, która wyrazi na to zgodę i zostanie zaakceptowana przez bank. Oczywiście z Twojej perspektywy najlepiej byłoby, gdyby była to osoba bliska i zaufana – w końcu wspólne zobowiązanie, jakim jest kredyt hipoteczny, połączy Was na wiele lat. Dla banku nie ma jednak znaczenia ani pokrewieństwo, ani rodzaj relacji, jaki łączy Ciebie i potencjalnego współkredytowbiorcę. Wyjątkiem jest kupno mieszkania w programie Mieszkanie dla Młodych (dobiegającym końca w 2018 r.) – regulamin zastrzega, że współkredytobiorcami mogą być jedynie małżonkowie, zstępni (dzieci, wnuki) lub wstępni (rodzice, dziadkowie, rodzeństwo).

Podstawową kwestią, jaką musisz rozważyć podczas wyboru współkredytobiorcy, jest jego zdolność kredytowa. Podczas procedury kredytowej, bank sprawdzi regularność i wysokość jego dochodów, zobowiązania (alimenty, kredyty, raty) oraz koszty utrzymania. Pamiętaj, że dla banku duże znaczenie ma również historia kredytowa – osoba, która miała w przeszłości problemy ze spłacaniem kredytów, może obniżyć Twoją zdolność kredytową. Tutaj dowiesz się więcej na temat tego, kto może zostać współkredytobiorcą: https://www.ingbank.pl/indywidualni/kredyty-i-pozyczki/kredyt-hipoteczny/navidom-radzi/kto-moze-zostac-wspolkredytobiorca.

Chcesz znaleźć i kupić mieszkanie idealnie dostosowane do Twoich potrzeb i budżetu oraz dowiedzieć się więcej o całym procesie? Sprawdź narzędzie Navidom!

 

Artykuł partnera