Wpis do ewidencji gospodarczej

Procedura założenia własnej formy rozpoczyna się złożeniem wniosku o wpis do działalności gospodarczej.

Założenie własnej firmy wydawać się może przedsięwzięciem dość skomplikowanym, wymaga bowiem wizyty w wielu urzędach i wypełnienia różnego rodzaju formularzy. Mimo iż początki bywają zazwyczaj trudne, warto przebrnąć przez całą tą biurokratyczną procedurę, aby następnie stać się szefem dla samego siebie. Przedstawiony poniżej opis czynności, które należy wykonać aby założyć firmę, ma na celu dopomóc każdemu przyszłemu przedsiębiorcy w stawianiu pierwszych niezależnych kroków. Założenie własnej firmy wymaga zatem spełnienia następujących warunków:

I. Uzyskanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
Procedura założenia własnej formy rozpoczyna się złożeniem wniosku o wpis do działalności gospodarczej. W tym celu należy odwiedzić Urząd Miasta lub Gminy gdzie pobierzemy właściwy formularz. Prawidłowo wypełniony wniosek powinien zawierać:
– imię i nazwisko przedsiębiorcy,
– nazwę firmy,
– nr ewidencyjny PESEL przedsiębiorcy,
– adres zamieszkania przedsiębiorcy,
– adres siedziby firmy,
– rodzaj działalności, którą należy określić zgodnie z symbolami Polskiej Klasyfikacji Działalności,
– miejsce wykonywania działalności,
– datę rozpoczęcia działalności.

Wypełniając wniosek warto zaznaczyć trzy rodzaje planowanej działalności jednocześnie. Dzięki temu zaoszczędzimy sobie ponownej wizyty w urzędzie, która jest niezbędna w razie poszerzenia lub zmiany prowadzonej działalności. Każda planowana zmiana wiąże się również z dodatkowymi opłatami, jak i z koniecznością wypełnienia nowych formularzy. Przy składaniu wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej należy przedstawić dokument tożsamości oraz dokonać wpłaty w wysokości 100 zł. Obowiązek zgłoszenia działalności gospodarczej dotyczy zarówno osób fizycznych jak i wspólników spółek cywilnych. W przypadku spółek cywilnych, przedsiębiorcą jest każdy ze wspólników z osobna, dlatego też każdy z nich z osobna zobowiązany jest zgłosić spółkę do ewidencji oraz dokonać wymaganej opłaty. Urząd Miasta lub Gminy wydaje zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w terminie 14 dni od złożenia wniosku. Kopię takiego zaświadczenia, oprócz osób zainteresowanych, otrzymuje także Urząd Skarbowy, ZUS oraz Urząd Statystyczny.Edyta Dyl
Obcasy.pl