Zaburzenia funkcji seksualnych a terapia nadciśnienia tętniczego

Wiele osób myśląc o nadciśnieniu tętniczym, nie kojarzy tego problemu z zaburzeniami funkcji seksualnych. Często jednak (szczególnie w przypadku mężczyzn), to powiązanie powoduje zaprzestanie w leczeniu.

Zaburzenia funkcji seksualnych a terapia nadciśnienia tętniczego. Foto. pixabay.com

Niektóre leki przyjmowane w nadciśnieniu tętniczym mogą wywoływać działania niepożądane, które dotyczą obu płci. Do najbardziej popularnych należą:

  • Zaburzenia erekcji, obniżone możliwości osiągania wzwodu u mężczyzn,
  • Zaburzenia lubrykacji u kobiet (brak odpowiedniego nawilżenia pochwy, które umożliwia bezbolesne odbycie stosunku płciowego),
  • Oziębłość płciowa objawiająca się niechęcią do podjęcia współżycia u obu płci (w przypadku kobiet często mówimy o spadku libido).

Te czynniki powodują, że często mężczyźni z tych powodów rezygnują z zażywania leków, gdyż pojawiające się przy tym problemy – zniechęcają och do tego.

„Niektóre leki stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego mogą niekorzystnie wpływać na funkcje seksualne. Problem dotyczy głównie mężczyzn po 45 roku życia, którzy stosują tzw. „starsze” grupy leków hipotensyjnych. Należy pamiętać, że optymalna terapia, zwłaszcza lekami należącymi do „nowszych” grup leków hipotensyjnych wywiera co najmniej neutralny wpływ na funkcje seksualne. W przypadku stwierdzenia niekorzystnego wpływu stosowanego leczenia należy o tym fakcie poinformować lekarza prowadzącego. Często nieskomplikowana modyfikacja schematu leczenia może zmniejszyć jego niekorzystny wpływ terapii na funkcje seksualne. Najczęściej polega to na zamianie starszych leków na nadciśnienie tętnicze na nowsze. Możliwe jest również obecnie stosowanie dwóch nowszych leków hipotensyjnych w jednej tabletce, co znacznie ułatwia terapię” – mówi dr n. med. Aleksander Prejbisz, ekspert programu Zdrowa ONA.