Cukrzyca w liczbach

cukrzyca w liczbachCukrzyca jest głównym i stale rosnącym problemem zdrowotnym, który dotyczy wszystkich bez względu na wiek i kraj pochodzenia.

Prognozy Światowej Organizacji Zdrowia przewidują, że w latach 1995-2025 liczba chorych na cukrzycę w krajach gospodarczo i społecznie rozwiniętych zwiększy się o 43%, a w krajach rozwijających się (w tym w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, a więc także w Polsce) o 170%.


Cukrzyca jest jedną z głównych przyczyn utraty wzroku, niewydolności nerek. Stanowi najczęstszą przyczynę amputacji kończyn dolnych, zwiększa ryzyko niedokrwiennej choroby serca i udaru mózgu. Hamuje rozwój młodych ludzi, ogranicza produktywność dorosłych i niszczy spokój w wieku podeszłym.
W skali światowej cukrzyca powoduje corocznie 3,2 miliona zgonów i należy do 10 najważniejszych epidemicznych zagrożeń życia i zdrowia. Cukrzyca ze względu na masowość występowania uznawana jest za chorobę cywilizacyjną. Obecnie realizowany przez Ministerstwo Zdrowia program zdrowotny pn.: „Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym – Moduł II pn. Prewencji i Leczenia Cukrzycy w Polsce na lata 2010-2011” oparto na działaniach zmierzających do zwiększenia świadomości społeczeństwa o roli zdrowego trybu życia, nabycia umiejętności istotnych w profilaktyce cukrzycy i zapobiegania powikłaniom oraz wykształcenia w społeczeństwie postaw prozdrowotnych, jak również promocji działań dotyczących pierwszej pomocy, jakiej należy udzielić chorym na cukrzycę oraz instruktażu skierowanego do dzieci posiadających pompę insulinową, adresowanego do chorych, rodziców i opiekunów oraz do wybranych grup zawodowych (m. in. kierowcy autobusów/autokarów wycieczkowych, instruktorzy nauki pływania, nauczyciele).

Co Polacy wiedzą o cukrzycy?
W ramach realizowanego programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym” – Moduł II pn. „Program Prewencji i Leczenia Cukrzycy w Polsce” zostało wykonane przez instytut badawczy Ipsos badanie na temat świadomości wiedzy Polaków o cukrzycy. Przeprowadzone badania pokazują dość niski poziom wiedzy na temat tej cywilizacyjnej choroby. Dwie trzecie Polaków twierdzi,że nie wie, jak zapobiegać cukrzycy. Polacy nie wiedzą również, kto narażony jest na cukrzycę. Mimo, że choroba ta przez wiele lat występuje bezobjawowo, połowa Polaków uważa, że jeśli nie ma objawów cukrzycy, to znaczy, że nie ma choroby.
Badanie zostało przeprowadzone w październiku 2010 r. metodą wywiadów bezpośrednich na reprezentatywnej losowo-kwotowej grupie Polaków w wieku 15 lat i więcej, mieszkańców miast i wsi. Miało dać odpowiedź na trzy zagadnienia dotyczące poznania poziomu wiedzy społeczeństwa polskiego na temat:
– przyczyn powstania cukrzycy,
– sposobów zapobiegania cukrzycy,
– powikłań cukrzycy.
– 38% badanych potwierdza, że regularne robienie badań krwi pomaga w wykryciu cukrzycy;
– 41% respondentów zdaje sobie sprawę, że nie leczona cukrzyca może doprowadzić do śmierci lub groźnych powikłań, jednak co 5-ty badany zna skalę tego problemu, tylko 6% badanych deklaruje, że potrafiłoby pomóc osobie, która dostała ataku hipoglikemii; większość zgadza się, że każdy powinien wiedzieć jak pomagać chorym na cukrzycę i że społeczeństwo nie posiada takiej wiedzy.

Jak zapobiegać cukrzycy?
Cukrzyca jest podstępną i postępującą chorobą powoli utrudniającą życie codzienne i prowadzącą do skrócenia życia. Wczesne uświadomienie sobie czynników ryzyka wystąpienia cukrzycy i ich wczesne zwalczanie pozwoli nam się cieszyć każdą chwilą życia.

Działania zmniejszające ryzyko rozwoju cukrzycy:
redukcja masy ciała,ustalenie odpowiednich proporcji pomiędzy spożywaną energią a wysiłkiem fizycznym, zdrowe odżywianie (rezygnacja z tłuszczów zwierzęcych, ograniczenie wysokotłuszczowych wyrobów mleczarskich, wystrzeganie się słodyczy, tłustych i smażonych potraw oraz ograniczenie spożycia soli), aktywność fizyczna (np. pływanie, szybki marsz, taniec, spacery),
unikanie używek (papierosy, alkohol), badania profilaktyczne.