Regulamin konkursu z Apis

Regulamin konkursu z Apis

1. Konkurs rozpoczyna się 18 października i będzie trwał do 27 października 2017r. (do godziny 23:59) Ogłoszenie wyników nastąpi  30 października 2017 r. (po godzinie 12)

2. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna poza pracownikami i współpracownikami portalu.

3. Uczestnik wyraża zgodę na publikację swoich danych pozostawionych w komentarzu oraz na przetwarzanie danych w celach działań marketingowych. Zwycięzca po rozwiązaniu konkursu jest zobowiązany pozostawić swój komentarz przez przynajmniej 30 dni od dnia ogłoszenia wyników.

4. Wśród nadesłanych odpowiedzi jury redakcyjne nagrodzi 3 najciekawsze propozycje.

5. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z trzech jego pracowników.

6. Komisja Konkursowa dokona wyboru zwycięzcy wśród osób, które spełniły kryteria konkursu i zastosowały się do regulaminu konkursu.

7. Portal nie ponosi odpowiedzialności za dostarczenie wadliwych nagród lub opóźnienie z winy poczty lub innego kuriera.

8. Nagroda nie podlega również wymianie na wartość gotówkową lub inną nagrodę. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać na adres konkurs@obcasy.pl z podaniem powodu oraz dokładnych danych osobowych w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników.

9. Lista zwycięzców zostanie zamieszczona na stronie konkursu w dolnej części. UWAGA WYNIKI! Osoba, która otrzyma informację o nagrodzie musi napisać e-mail na adres konkurs@obcasy.pl do organizatora do 7 dni z dopiskiem Apis – konkurs. W treści prosimy o podanie adresu do wysyłki i numeru telefonu dla kuriera. Niepodpisane wiadomości mogą nie być brane pod uwagę.

10. Nagroda zostanie wysłana w ciągu 21 dni roboczych od zakończenia konkursu. Maile z zapytaniem o wysyłkę przed upływem tego czasu będą ignorowane.

11. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie nadesłanego materiału (tekstu, zdjęcia lub filmu) w publikacjach na portalu Obcasy.pl / Facebooku Obcasy.pl / Instagramie Obcasy.pl / Youtubie Obcasy.pl / Twitterze Obcasy.pl .

  • Basia Grieger

    Akceptuję regulamin 🙂